تحقیق درمورد بررسی محتوای كتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر

دانلود تحقیق درمورد بررسی محتوای کتاب های هنر از دیدگاه معلم های هنر

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 33
حجم فایل 20 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*بررسی محتوای كتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر*

 

فهرست جداول

شماره جدول             عنوان جدول                                                                  صفحه

1         – مشخصات دبیران هنر ………………………………………………………………….   32

2         – میزان فعالیت های خارج از مدرسه دبیران هنر………………………………..33

3         – اهمیت ضرورت داشتن كتاب هنر برای دانش آموزان …………………….33

4         – میزان اختصاص ساعت تدریس هنر در مدارس ………………………………34

5         –  آموزش بخشهای مختلف كتاب هنر توسط معلمین هنر ………………….35

6         –  روشهای تدریس كتاب هنر ……………………………………………………………36

7         –  میزان علاقمندی دانش آموزان به فعالیت های هنری ……………………..37

8         –  میزان تأثیر كتاب روش تدریس دربهبودجریان‌تدریس هنر ……………38

9         –  میزان دسترسی دانش آموزان به ابزار و وسایل مورد نظر …………..38

10    –  موجودی كتابهای هنری دركتابخانه ها ………………………………………….39

11    –  مشكلات موجود درامر تدریس درس هنر ……………………………………..40

12    –  تقدّم آموزش خط نستعلیق با قلم ریز قبل از آموزش با قلم …………..41

13    –  تألیف كتب هنر بر اساس جنسیت ………………………………………………….41

14    –  گنجانیدن مسائل اقلیمی و هنرهای بومی درتألیف كتب هنر ……………43

15    –  ضرورت تشكیل كلاسهای ضمن خدمت …………………………………………44

16    –  نظرات و پیشنهادات راجع به كتب هنر …………………………………………..45

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

فصل اول ـ كلیات

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 1

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………….4

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………6

اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………….7

سوالات تحقیق  …………………………………………………………………………………………10

متغیرها و تعریف عملیاتی آنها ………………………………………………………………….11

فصل دوم ـ مبانی نظری تحقیق

ادبیات تحقیق  …………………………………………………………………………………………..16

 پیشینه تحقیق  …………………………………………………………………………………………25

فصل سوم روش تحقیق

نوع تحقیق  ……………………………………………………………………………………………….29

جامعه آماری . حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………….29

ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………………29

روش تجزیه و تحلیل داده ها  …………………………………………………………………..30

فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها  …………………………………………………………………………….32

فصل پنجم ـ بررسی یافته های تحقیق

نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………………………..48

محدودیت ها …………………………………………………………………………………………….50

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………..51

فصل ششم ـ خلاصه تحقیق

خلاصه تحقیق  …………………………………………………………………………………………53

منابع و مآخذ

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………57

ضمائم

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………..59


چكیده

این تحقیق در سال 1381 با عنوان « بررسی محتوای كتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر » انجام شده است در این تحقیق سوالات زیر مد نظر بوده است .

1ـ آیا اكثریت معلمین هنر قادر به تدریس محتوای كتب درسی هنر
می باشند .

2ـ آیا بی اهمیت بودن درس هنر در مدارس سبب بی تأثیر شدن این درس در روند رشد خلاقیت های هنری و علمی دانش آموزان شده است . جامعه آماری این تحقیق را معلمین هنر مدارس راهنمایی آموزش و پرورش ناحیه 1 و 3 كرج تشكیل می دهند كه تعداد آنها 120 نفر می باشد و تعداد 80 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند .

اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق بوسیلة پرسشنامه جمع آوری گردیده و با استفاده از روش آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

نتایج بدست آمده از این تحقیق بیانگر آن است كه در تألیف كتب هنر باید به بهره گیری از نظریات روانشناسان مسائل تربیتی كودكان و نوجوانان، استادان و نخبگان هنری ، معلمان با تجربه درامر آموزش هنر و خود دانش آموزان همت گماشت .

در رفع كمبود معلم متخصص و مجرب كوشید و مباحث كتاب به صورت مستقیم به دانش آموزان دیكته نشود تا قوه خلاقیت دانش آموزان پرورش یابد و از شیوه های نوین طراحی فراتر از مداد استفاده شود ، به نقاشی آزاد بیشتر توجه شود .

بر اساس نتایج حاصله پیشنهاد می شود :

1ـ آموزش كافی به معلمین هنر

2ـ افزایش ساعات تدریس درس هنر

3ـ فراهم آوردن مكانهای مناسب برای آموزش كارهای هنری و وسایل و ابزار مورد نیاز 

 

#در صورت هر مشکل ما پشتیبان شما هستیم… 

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جعبه دانلود